Departament de Química Inorgànica i Orgànica


Director:

Dr. Manuel Martínez (Secció Q. Inorgànica)


Secretari:

Dr. Jordi García (Secció Q. Orgànica)

Seccions

Química Inorgànica

Química Inorgànica

Coordinadora de Secció: Dra. Amparo Caubet

Química Orgànica

Química Orgànica

Coordinadora de Secció: Dra. Nuria Escaja